Inkluzijada - generacija 3

Veličina slova:

Inkluzijada 3 naslovnaProjekat Inkluzijada 3 relaizovalo je Udruženje studenata sa hendikepom, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Hemofarm fondacije. Trajao je od maja do kraja oktobra 2013. Mesta u kojima je su realizovane projektne aktivnosti su: Beograd, Zlatibor, Sombor, Kikinda, Niš, Kruševac, Jagodina, Negotin, Užice, Novi Sad.

Specifični cilj projekta je proširivanje i dalje ojačavanje postojeće mreže studenata (sa hendikepom i bez hendikepa ), koji u okviru akademske zajednice aktivno promovišu i podržavaju angažovanje mladih sa hendikepom u svim aspektima akademskog života.

 

 

Ideja inkluzivnog okruženja realizovana je u studentskom odmaralištu „Ratko Mitrović“ na Zlatiboru. Suština inkluzivnog odnosa između studentkinja i studenata sa hendikepom i bez hendikepa bila je da se svi povežu kroz interaktivna, edukativna druženja koja doprinose obostranom razumevanju. Studenti sa različitim oblicima hendikepa prenosili su vršnjacima sopstvena iskustva svakodnevnog funkcionisanja. Znanja koja su razmenili, studenti bez hendikepa prenosiće dalje do svojih koleginica i kolega. Rezultati saradnje su se ogledali u razumevanju složenih tema i u demonstriranju mogućnosti podjednakog doprinosa u realizaciji zadataka.

U studentskom odmaralištu na Zlatiboru su održane edukativne aktivnosti, sportske aktivnosti, kao i kviz znanja.

U okviru edukativnih aktivnosti učesnici su radili na rešavanju studija slučaja na teme problema sa kojima se susreću studenti sa hendikepom i Udruženje studenata sa hendikepom u svom radu. U toku rešavanja ovih problema učesnici su usvojili nova znanja o statusu osoba sa hendikepom u društvu.

Odabir sportskih aktivnosti podjednako je uključivao sve prisutne i time otklonio barijere koje su čest izgovor za neprihvatanje osoba sa hendikepom u aktivnosti njihovih vršnjaka. Održana su takmičenja u individualnim sportovima: pikadu i stonom tenisu, kao i ekipnim sportovima - košarci, odbojci, fudbalu.

Kviz znanja sastojao se od pitanja iz opšte kulture i poznavanja postignuća osoba sa hendikepom u sportu i kulturi, zatim teme iz Looping-a (časopisa koji izdaje USH).

Održana je i refleksivna radionica poslednjeg dana Inkluzijade u okviru koje su grupe prezentovale rešenja problema na kojima su radili kroz studije slučaja. Učesnici su izveli i različite performanse na zadate muzičke teme.

Poslednjeg dana Inkluzijade dodeljene su medalje i adekvatne nagrade za sve učesnike i učesnice u individualnim i ekipnim sportovima, kao i ekipama koje su učestvovale u kvizu.

Najznačajniji rezultati projekta vidljivi su u povećanombrojustudenata i studentkinja bez hendikepa koji imaju pozitivno iskustvo sa studenatima sa hendikepom kroz zajednički rad i sportske aktivnosti . Takođe je povećan i broj studenata bez hendikepa sa razvijenim idejama ravnopravnosti i socijalne uključenosti studenata sa hendikepom. Učesnici Inkluzijade osetljivo je na principe i vrednosti inkluzivnog društva i koristinediskriminatornuterminologiju za populaciju osoba sa hendikepom u svakodnevnom govoru . Takođe, upoznati su sa praktičnim aspektima usluga podrške i funkcionisanja studenata sa hendikepom u visokom obrazovanju i u svakodnevnom životu.

Projekat je doprineosmanjenju socijalnih barijera visokog obrazovanja i poboljšanja položaja studenata i mladih sa hendikepom u društvu i akademskojzajednici. Jedan od najvažnijih rezultata projekta je jačanje aktivnih članova USH-a i učesnika prethodnih INKLUZIJADA zasamozastupanje u svim oblastima života.

Aktivnost projekta nastavljena je i po njegovom završetku, učesnici Indluzijade su sada aktivni u realizaciji aktivnosti USH-a.

 

Galeriju slika možete pogledati ovde.