InkluzijaDA − generacija 2

Veličina slova:

inkluzijada2 naslovnaProjekat Inkluzijada 2” relaizovalo je Udruženje studenata sa hendikepom, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Fonda za otvoreno društvo. Trajao je od maja do kraja oktobra 2012.

Udruženje studenata sa hendikepom okupilo je studente iz Beograda, Niša i Kragujevca u okviru projekta ,,InkluzijaDA − generacija 2“.

Specifični cilj projekta je proširivanje i dalje ojačavanje postojeće mreže studenata (sa hendikepom i bez hendikepa ), koji u okviru akademske zajednice aktivno promovišu i podržavaju angažovanje mladih sa hendikepom u svim aspektima akademskog života.

Ideja inkluzivnog okruženja realizovana je u studentskom odmaralištu „Ratko Mitrović“ na Zlatiboru. Suština inkluzivnog odnosa između studentkinja i studenata sa hendikepom i bez hendikepa bila je da se svi povežu kroz interaktivna, edukativna druženja koja doprinose obostranom razumevanju. Studenti sa različitim oblicima hendikepa prenosili su vršnjacima sopstvena iskustva svakodnevnog funkcionisanja.

Znanja koja su razmenili, studenti bez hendikepa prenosiće dalje do svojih koleginica i kolega. Rezultati saradnje su se ogledali u razumevanju složenih tema i u demonstriranju mogućnosti podjednakog doprinosa u realizaciji zadataka.U studentskom odmaralištu na Zlatiboru su održane edukativne aktivnosti, sportske aktivnosti, kao i kviz znanja.

U okviru edukativne radionice predstavljeni su plakati koje su pravili učesnici dok su razmišljali o temama vezanim za ostvarivanje ljudskih prava. U toku pravljenja plakata učesnici su usvojili nova znanja o statusu osoba sa hendikepom u društvu.

Odabir sportskih aktivnosti podjednako je uključivao sve prisutne i time otklonio barijere koje su čest izgovor za neprihvatanje osoba sa hendikepom u aktivnosti njihovih vršnjaka. Održana su takmičenja u individualnim sportovima: pikadu i stonom tenisu, kao i ekipnim sportovima - košarci, odbojci, fudbalu.

Kviz znanja sastojao se od pitanja iz opšte kulture i poznavanja postignuća osoba sa hendikepom u sportu i kulturi, zatim teme iz Looping-a (časopisa koji izdaje USH).

Održana je i refleksivna radionica poslednjeg dana Inkluzijade u okviru koje se diskutovalo o temama usmerenim na ostvarivanje kvalitetnijeg života osoba sa hendikepom u društvu.

Poslednjeg dana Inkluzijade dodeljene su medalje i adekvatne nagrade za sve učesnike i učesnice u individualnim i ekipnim sportovima, kao i ekipama koje su učestvovale u kvizu.

Najznačajniji rezultati projekta vidljivi su u povećanombrojustudenata i studentkinja bez hendikepa koji imaju pozitivno iskustvo sa studenatima sa hendikepom kroz zajednički rad i sportske aktivnosti. Takođe je povećan i broj studenata bez hendikepa sa razvijenim idejama ravnopravnosti i socijalne uključenosti studenata sa hendikepom. Učesnici Inkluzijade osetljivo je na principe i vrednosti inkluzivnog društva i koristinediskriminatornuterminologiju za populaciju osoba sa hendikepom u svakodnevnom govoru . Takođe, upoznati su sa praktičnim aspektima usluga podrške i funkcionisanja studenata sa hendikepom u visokom obrazovanju i u svakodnevnom životu.

Projekat je doprineosmanjenju socijalnih barijera visokog obrazovanja i poboljšanja položaja studenata i mladih sa hendikepom u društvu i akademskojzajednici. Jedan od najvažnijih rezultata projekta je jačanje aktivnih članova USH-a i učesnika prethodne Inkluzijadeza samozastupanje u svim oblastima života.

Aktivnost projekta nastavljena je i po njegovom završetku, učesnici Indluzijade su sada aktivni u realizaciji aktivnosti USH-a.

Galeriju slika možete pogledati ovde.