Inkluzijada - generacija 3

Inkluzijada 3 naslovnaProjekat Inkluzijada 3 relaizovalo je Udruženje studenata sa hendikepom, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Hemofarm fondacije. Trajao je od maja do kraja oktobra 2013. Mesta u kojima je su realizovane projektne aktivnosti su: Beograd, Zlatibor, Sombor, Kikinda, Niš, Kruševac, Jagodina, Negotin, Užice, Novi Sad.

Specifični cilj projekta je proširivanje i dalje ojačavanje postojeće mreže studenata (sa hendikepom i bez hendikepa ), koji u okviru akademske zajednice aktivno promovišu i podržavaju angažovanje mladih sa hendikepom u svim aspektima akademskog života.

 

 

Opširnije...

IOPS – Inkluzivna omladinska platforma Srbije

IOPS-V.30Projekat je realizovan od 6. juna do 13. decembra 2013. godine, uz finansijku podršku Ministarstva omladine i sporta. Ideja projekta je osnaživanje mladih sa hendikepom za samozastupanje, promovisanje socijalne uključenosti, ljudskih prava i omladinskog aktivizma i učešće u aktivnostima omladinskih/studentskih organizacija i institucija.

 U okviru projekta je održan je trening za aktiviste i aktivistkinje Udruženja studenata sa hendikepom.

 

 

 

Opširnije...

InkluzijaDA − generacija 2

inkluzijada2 naslovnaProjekat Inkluzijada 2” relaizovalo je Udruženje studenata sa hendikepom, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Fonda za otvoreno društvo. Trajao je od maja do kraja oktobra 2012.

Udruženje studenata sa hendikepom okupilo je studente iz Beograda, Niša i Kragujevca u okviru projekta ,,InkluzijaDA − generacija 2“.

Specifični cilj projekta je proširivanje i dalje ojačavanje postojeće mreže studenata (sa hendikepom i bez hendikepa ), koji u okviru akademske zajednice aktivno promovišu i podržavaju angažovanje mladih sa hendikepom u svim aspektima akademskog života.

Ideja inkluzivnog okruženja realizovana je u studentskom odmaralištu „Ratko Mitrović“ na Zlatiboru. Suština inkluzivnog odnosa između studentkinja i studenata sa hendikepom i bez hendikepa bila je da se svi povežu kroz interaktivna, edukativna druženja koja doprinose obostranom razumevanju. Studenti sa različitim oblicima hendikepa prenosili su vršnjacima sopstvena iskustva svakodnevnog funkcionisanja.

Opširnije...

Ostali projekti

Lista ostalih projekata se može videti u tabeli:

 

Naziv projekta

Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava i obrazovnih institucija za primenu zakona i praktičnih politika inkluzivnog obrazovanja u lokalnim zajednicama u Srbiji

Lokacija na kojoj je projekat realizovan

Lokalne zajednice u Srbiji

Najznačajniji rezultati projekta

Održane obuke za primenu individualnih obrazovanih programa u sedam škola iz manje razvijenih opština u Srbiji.

Donator

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

 

 

Naziv projekta

INKLUZIJADA – generacija 2101

Lokacija na kojoj je projekat realizovan

Beograd, Niš, Kragujevac, Zlatibor

Najznačajniji rezultati projekta

Veći broj studenata bez hendikepa je upoznat sa praktičnim potencijalima studentske populacije sa hendikepom, kroz edukativnu radionicu, zajedničke takmičarske aktivnosti i iskustva studenata i studentkinja bez hendikepa sa studentima i studentkinjama sa hendikepom;

Da li je aktivnost projekta nastavljena i nakon završetka projekta

Da

Donator

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Fondacija za otvoreno društvo

 

 

 

Naziv projekta

Sve što želim to i mogu – poboljšanje uslova studiranja i radnog učinka osoba sa hendikepom kroz korišćenje usluga personalne asistencije

Lokacija na kojoj je projekat realizovan

Beograd

Najznačajniji rezultati projekta

Organizovana podrška u obrazovanju i radnom u vidu personalne asistencije za 20 studenata i mladih sa hendikepom.

Donator

Nacionalna služba za zapošljavanje

 

Naziv projekta

Unapređenje socijalne dimenzije evropskog prostora visokog obrazovanja u jugoistočnoj Evropi.

Lokacija na kojoj je projekat realizovan

Srbija, Crna Gora i Makedonija

Najznačajniji rezultati projekta

Ispitani stavovi mladih sa hendikepom, kao i studenata koji rade, koji su roditelji i studenata iz generalne populacije o uticaju trenutnih reformi visokog obrazovanja u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji na proces studiranja i omladinskog aktivizma. Regionalni izveštaj sa rezultatima ankete i fokus grupa služi kao alat za zagovaranje razvoja socijalne dimenzije evropskog prostora visokog obrazovanja i servisa podrške na univerzitetima u tri navedene zemlje.

Donator

Fondacija za otvoreno društvo – Budimpešta

 

 

Naziv projekta

Izjednačavanje mogućnosti u visokom obrazovanju kroz servise podrške za mlade i studente sa hendikepom

Lokacija na kojoj je projekat realizovan

Beograd

Najznačajniji rezultati projekta

- Obuka za prilagođavanje udžbenika za studente sa oštećenjem vida

- Skeniranje literature

- Svakodnevno zastupanje studenata i studentkinja sa hendikepom (pisanje molbi, žalbi)

 

Donator

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

 

Naziv projekta

Servis asistencije u visokom obrazovanju – volonterska vršnjačka podrška studentima sa hednikepom

Lokacija na kojoj je projekat realizovan

Grad Beograd

Najznačajniji rezultati projekta

Više od dvadeset mladih i studenata sa hendikepom iz tri univerzitetska centra (Beograd, Kragujevac, Niš) podržano je u procesu studiranja kroz vršnjačku podršku/asistenciju u nastavi. Preko 20 studenata i studentkinja iz tri univerzitetska centra obučeno je za pružanje osnovnih oblika asistencije u nastavi mladima sa različitim tipovima hendikepa. Kreiran je priručnik za obuku aktivista i asistenata u nastavi.

 

Donator

Nacionalna služba za zapošljavanje

 

Naziv projekta

„Samostalno do diplome“

Lokacija na kojoj je projekat realizovan

Grad Beograd

Najznačajniji rezultati projekta

Edukacija stanara i stanarki studentskog doma „Mika Mitrović“ za aktivizam i samozastupanje u akademskoj zajednici.

 

Donator

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

 

 

Naziv projekta

Servisi podrške u visokom obrazovanju za mlade i studente sa hendikepom“

Lokacija na kojoj je projekat realizovan

Grad Beograd

Najznačajniji rezultati projekta

Poboljšanje položaja mladih i studenata sa hendikepom u Visokom obrazovanju kroz korišćenje servisa podrške.

Donator

Grad Beograd, gradski sekreterijat za socijalnu zaštitu

Ministarstvo zapošljavanja, rada i socijalne politike

 

Naziv projekta

Situaciono testiranje diskriminacije“

Lokacija na kojoj je projekat realizovan

Grad Beograd

Najznačajniji rezultati projekta

Testiranje diskriminacije prema osobama sa hendikepom kod stanodavaca i turističkih agencija.

Donator

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

 

 

Naziv projekta

„Pristup obrazovanju kroz ljudska prava za buduće praktičare u inkluzivnom obrazovanju“

 

Lokacija na kojoj je projekat realizovan

Grad Beograd, Kruševac, Jagodina, Negodin, Bečej, Divčibare, Novi Sad, Niš, Vlasinsko jezero

Najznačajniji rezultati projekta

-Analiza kurikuluma i propisa na visokoškolskim ustanovama;

-Radionice na fakultetima na kojima se školuju budući praktičari u obrazonom procesu;

- Regionalni treninzi o inkluzivnom obrazovanju za studente;

-Završna konferencija i izdavanje publikacije.

Donator

EIDHR