Publikacije

Veličina slova:
2inkluzivno2
 
2bonton
.pdf

2polozaj

.pdf

 

 2hendikep

.doc  .pdf

 2inkluzivno

.doc  .pdf

   

 


 

 Aktuelni Looping

looping7 mala
.doc .pdf

Temu broja posvetili smo PONOVO!!! inkluzivnom obrazovanju, sumiramo rezultate 1. INKLUZIVNE školske godine, sa Milenom Jerotijević pričamo o tome kako obrazovanje menja pojam hendikepa, dok skice iz studentskog života pod nazivom Mika rules donose autorsku refleksiju o (ne)jednakopravnosti mladih sa hendikepom u visokom obrazovanju. Apsolutni USH heroji & heroine su Sniff neodoljivi (ljupkost, magija, RFID tehnologija) i Alison Leper, paradigma lepote za novo doba! Realizaciju 7. broja časopisa podržalo je Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije.

 

 


 

Prethodna izdanja Loopinga

looping1-mala 

.doc

looping2-mala 

.doc

looping3-mala  

 .doc .pdf

looping4-mala

.doc .pdf 

looping5-mala

.pdf 

looping6-mala

.pdf

 


 

USH strip

USHstrip mala
 .pdf

PROJEKAT USH SYSTEM je alternativan kulturni projekat zasnovan na zajedničkom kreativnom radu mladih sa hendikepom i njihovih vršnjaka bez hendikepa. Promovišući kreativnost marginalizovane grupe mladih i insistirajući na dostupnosti finalnog produkta projekta za mlade sa oštećenim vidom (tekstualna verzija sa vebalnim opisima), projekat značajno doprinosi obogaćenju kulturnog života i kulturnoj raznolikosti.