Dani inkluzivnog obrazovanja, u okviru projekta: "Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava i obrazovnih institucija za primenu zakona i praktičnih politika inkluzivnog obrazovanja u lokalnim zajednicama u Srbiji" finansirano od strane EU

Veličina slova: