Galerije

Veličina slova:
 IOPS-V.31 IMG 5624 EIDHR1 naslovna 

Aktivnosti u okviru projekta: "Inkluzivna Omladinska Platforma

Srbije" finansiranog od strane Ministarstva omladine i sporta

Treninzi i radionice u okviru projekta: "Pristup obrazovanju kroz ljudska prava za buduće praktičare u inkluzivnom obrazovanju" finansiranom od strane Evropske komisije  Dani inkluzivnog obrazovanja, u okviru projekta: "Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava i obrazovnih institucija za primenu zakona i praktičnih politika inkluzivnog obrazovanja u lokalnim zajednicama u Srbiji" finansirano od strane EU

inkluzijada2 naslovna

 Inkluzijada 3 naslovna  RIOIS poster

Aktivnosti na završnoj manifestaciji u okviru projekta: "InkluzijaDA - generacija 2"

finansiranog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Fondacije za otvoreno društvo

Aktivnosti na završnoj manifestaciji u okviru projekta: "InkluzijaDA - generacija 3"

finansiranog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Hemofarm fondacije

Aktivnosti u okviru projekta: "Regionalna inkluzivna omladinska inicijativa Srbije - RIOIS"

finansiranog od stranefinansiranog od strane Ministarstva omladine i sporta