Korisni linkovi

Veličina slova:

Organizacije i udruženja

Univerzitetski centar za studente sa hendikepom
VelikiMali
MDRI-S
Grupa "Hajde da..."
Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore
Udruženje slepih i slabovidih Srbije "Beli štap"
Iz kruga
Forum mladih sa invaliditetom
Zdravstveno-potporno udruženje studenata ZPU
Savez studenata Beograda
Studentska unija Srbije
Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima
Centar za orijentaciju društva
Udružženje za reviziju pristupačnosti

Univerziteti i fakulteti

Beogradski univerzitet

Ekonomski fakultet
Pravni fakultet
Pravoslavni bogoslovski fakultet
Učiteljski fakultet
Fakultet bezbednosti
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Fakultet političkih nauka
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Filozofski fakultet
Filološki fakultet
Medicinski fakultet
Stomatološki fakultet
Fakultet veterinarske medicine
Farmaceutski fakultet
Biološki fakultet
Geografski fakultet
Matematički fakultet
Fakultet za fizičku hemiju
Fizički fakultet
Hemijski fakultet
Arhitektonski fakultet
Građevinski fakultet
Elektrotehnički fakultet
Mašinski fakultet
Poljoprivredni fakultet
Rudarsko-geološki fakultet
Saobraćajni fakultet
Tehnički fakultet, Bor
Tehnološko-metalurški fakultet
Fakultet organizacionih nauka
Šumarski fakultet

Niški univerzitet

Građevinsko - arhitektonski fakultet
Ekonomski fakultet
Elektronski fakultet
Mašinski fakultet
Medicinski fakultet
Pravni fakultet
Prirodno - matematički fakultet
Tehnološki fakultet
Učiteljski fakultet
Fakultet zaštite na radu
Fakultet umetnosti
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Filozofski fakultet

Novosadski univerzitet

Filozofski fakultet
Poljoprivredni fakultet
Pravni fakultet
Tehnološki fakultet
Ekonomski fakultet, Subotica
Fakultet tehničkih nauka
Medicinski fakultet
Prirodno-matematički fakultet
Akademija umetnosti
Građevinski fakultet, Subotica
Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Pedagoški fakultet, Sombor
Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica

Kragujevački univerzitet

Fakultet inžinjerskih nauka
Prirodno-matematički fakultet
Medicinski fakultet
Ekonomski fakultet
Pravni fakultet
Filološko umetnički fakultet
Tehnički fakultet, Čačak
Agronomski fakultet, Čačak
Mašinski fakultet, Kraljevo
Učiteljski fakultet, Užice
Pedagoški fakultet, Jagodina

Ustanova studentski centar Beograd

Zdravstvene ustanove

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata - Beograd

Ministarstva

Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije
Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije
Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije
Ministarstvo kulture Republike Srbije