Konkurs za finansijsku podršku studentima sa hendikepom - zadužbina Dragoljub Marinković

Veličina slova:

Drage i dragi,

Obaveštavamo Vas da je Univerzitet u Beogradu - Zadužbina Dragoljuba Marinkovića, raspisala Konkurs za finansijsku podršku za 40 studenata sa hendikepom u iznosu od 10.000 dinara.

Uslovi konkursa:

- da student studira na fakultetu Univerziteta u Beogradu

- da je student u situaciji hendikepa

- da student nije stariji od 28 godina u trenutku apliciranja


Više o potrebnoj dokumentaciji možete naći na linku:

 
Za dodatne informacije možete kontaktirati Sektor za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta, zadužbina i fondova Univerziteta, na telefon 3207 426.
 

Krajnji rok za prijavu je 17.03.2017.

 

USH Tim