Regionalna inkluzivna omladinska inicijativa Srbije 2016 – RIOIS 2016

Veličina slova:

Udruženje studenata sa hendikepom počelo je se realizacijom projekta Regionalna inkluzivna omladinska inicijativa Srbije 2016 – RIOIS 2016 čiji je glavni finansijer Ministarstvo omladine i sporta, a uz sufinansiranje iz redovnih programskih linija.
Partneri u realizaciji projekta su Kancelarija za mlade Kikinda, Kancelarija za mlade Subotica, Kancelarija za mlade Obrenovac, Omladinski kreativni centar OKCE Jagodina, Kancelarija za mlade Novi Pazar, Denizen – Centar za građanski aktivizam.
Projekat je posvećen uključivanju mladih sa hendikepom u omladinski život. Projektom se vrši osnaživanje omladinskih aktivista sa ciljem da efikasno doprinesu uključivanju mladih sa hendikepom u realizaciju programa i rada omladinskih organizacija, a kroz obuku za organizovanje servisa podrške i vršnjačke podrške za mlade sa hendikepom, odnosno razvoj inkluzivnih praksi u omladinskim organizacijama i njihovo budžetiranje u planiranju aktivnosti.
Cilj projekta je razvoj i uspostavljanje praktične podrške mladima sa hendikepom u radu udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i razvoj njihovih kompetencija.
U projektu se realizuju edukativne aktivnosti, dva trodnevna redionalna treninga za aktiviste omladinskih organizacija, trening radionice za mlade sa hendikepom, okrugli stolovi i javne akcije u šest lokalnih zajednica, konferencija i aktivnosti posvećene promociji projektnih ciljeva i aktivnosti.

Projekat će trajati do 14. Marta 2017.godine.