Инклузијада - генерација 3

Inkluzijada 3 naslovnaПројекат “Инклузијада 3” релаизовало је Удружење студената са хендикепом, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Хемофарм фондације. Трајао је од маја до краја октобра 2013. Места у којима је су реализоване пројектне активности су: Београд, Златибор, Сомбор, Кикинда, Ниш, Крушевац, Јагодина, Неготин, Ужице, Нови Сад.

Специфични циљ пројекта је проширивање и даље ојачавање постојеће мреже студената (са хендикепом и без хендикепа), који у оквиру академске заједнице активно промовишу и подржавају ангажовање младих са хендикепом у свим аспектима академског живота.

Опширније...

ИОПС – Инклузивна омладинска платформа Србије

IOPS-V.30Пројекат је реализован од 6. јуна до 13. децембра 2013. године, уз финансијкуподршку Министарства омладине и спорта. Идеја пројекта je оснаживање младихса хендикепом за самозаступање, промовисање социјалне укључености, људских права и омладинског активизма и учешће у активностима омладинских/студентских организација и институција.

 

 

 

 

 

 

Опширније...

ИнклузијаДА - генерација 2

inkluzijada2 naslovnaПројекат “Инклузијада 2” релаизовало је Удружење студената са хендикепом, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Фонда за отворено друштво. Трајао је од маја до краја октобра 2012.

Удружење студената са хендикепом окупило је студенте из Београда, Ниша и Крагујевца у оквиру пројекта ,,ИнклузијаДА − генерација 2“.

Специфични циљ пројекта је проширивање и даље ојачавање постојеће мреже студената (са хендикепом и без хендикепа ), који у оквиру академске заједнице активно промовишу и подржавају ангажовање младих са хендикепом у свим аспектима академског живота.

Идеја инклузивног окружења реализована је у студентском одмаралишту „Ратко Митровић“ на Златибору. Суштина инклузивног односа између студенткиња и студената са хендикепом и без хендикепа била је да се сви повежу кроз интерактивна, едукативна дружења која доприносе обостраном разумевању. Студенти са различитим облицима хендикепа преносили су вршњацима сопствена искуства свакодневног функционисања.

Опширније...

Остали пројекти

 Листа осталих пројеката се може видети у табели:

 

Назив пројекта

Јачање капацитета локалних самоуправа и образовних институција за примену закона и практичних политика инклузивног образовања у локалним заједницама у Србији

Локација на којој је пројекат реализован

Локалне заједнице у Србији

Најзначајнији резултати пројекта

Одржане обуке за примену индивидуалних образованих програма у седам школа из мање развијених општина у Србији.

Донатор

Делегација Европске уније у Републици Србији

 

Назив пројекта

ИНКЛУЗИЈАДА – генерација 2101

Локација на којој је пројекат реализован

Београд, Ниш, Крагујевац, Златибор

Најзначајнији резултати пројекта

Већи број студената без хендикепа је упознат са практичним потенцијалима студентске популације са хендикепом, кроз едукативну радионицу, заједничке такмичарске активности и искуства студената и студенткиња без хендикепа са студентима и студенткињама са хендикепом;

Донатор

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Фондација за отворено друштво

 

Назив пројекта

Све што желим то и могу – побољшање услова студирања и радног учинка особа са хендикепом кроз коришћење услуга персоналне асистенције

Локација на којој је пројекат реализован

Београд

Најзначајнији резултати пројекта

Организована подршка у образовању и радном у виду персоналне асистенције за 20 студената и младих са хендикепом.

Донатор

Национална служба за запошљавање

 

Назив пројекта

Унапређење социјалне димензије европског простора високог образовања у југоисточној Европи.

Локација на којој је пројекат реализован

Србија, Црна Гора и Македонија

Најзначајнији резултати пројекта

Испитани ставови младих са хендикепом, као и студената који раде, који су родитељи и студената из генералне популације о утицају тренутних реформи високог образовања у Србији, Црној Гори и Македонији на процес студирања и омладинског активизма. Регионални извештај са резултатима анкете и фокус група служи као алат за заговарање развоја социјалне димензије европског простора високог образовања и сервиса подршке на универзитетима у три наведене земље.

Донатор

Фондација за отворено друштво – Будимпешта

 

 

Назив пројекта

Изједначавање могућности у високом образовању кроз сервисе подршке за младе и студенте са хендикепом

Локација на којој је пројекат реализован

Београд

Најзначајнији резултати пројекта

- Обука за прилагођавање уџбеника за студенте са оштећењем вида

- Скенирање литературе

- Свакодневно заступање студената и студенткиња са хендикепом (писање молби, жалби)

 

Донатор

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике

 

Назив пројекта

Сервис асистенције у високом образовању – волонтерска вршњачка подршка студентима са хедникепом

Локација на којој је пројекат реализован

Град Београд

Најзначајнији резултати пројекта

Више од двадесет младих и студената са хендикепом из три универзитетска центра (Београд, Крагујевац, Ниш) подржано је у процесу студирања кроз вршњачку подршку/асистенцију у настави. Преко 20 студената и студенткиња из три универзитетска центра обучено је за пружање основних облика асистенције у настави младима са различитим типовима хендикепа. Креиран је приручник за обуку активиста и асистената у настави.

 

Донатор

Национална служба за запошљавање

 

Назив пројекта

„Самостално до дипломе“

Локација на којој је пројекат реализован

Град Београд

Најзначајнији резултати пројекта

Едукација станара и станарки студентског дома „Мика Митровић“ за активизам и самозаступање у академској заједници.

 

Донатор

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике

 

 

Назив пројекта

Сервиси подршке у високом образовању за младе и студенте са хендикепом“

Локација на којој је пројекат реализован

Град Београд

Најзначајнији резултати пројекта

Побољшање положаја младих и студената са хендикепом у Високом образовању кроз коришћење сервиса подршке.

Донатор

Град Београд, градски секретеријат за социјалну заштиту

Министарство запошљавања, рада и социјалне политике

 

Назив пројекта

Ситуационо тестирање дискриминације“

Локација на којој је пројекат реализован

Град Београд

Најзначајнији резултати пројекта

Тестирање дискриминације према особама са хендикепом код станодаваца и туристичких агенција.

Донатор

Повереник за заштиту равноправности

 

 

Назив пројекта

„Приступ образовању кроз људска права за будуће практичаре у инклузивном образовању“

 

Локација на којој је пројекат реализован

Град Београд, Крушевац, Јагодина, Негодин, Бечеј, Дивчибаре, Нови Сад, Ниш, Власинско језеро

Најзначајнији резултати пројекта

-Анализа курикулума и прописа на високошколским установама;

-Радионице на факултетима на којима се школују будући практичари у образоном процесу;

- Регионални тренинзи о инклузивном образовању за студенте;

-Завршна конференција и издавање публикације.

Донатор

ЕИДХР