Корисни линкови

Veličina slova:

Организације и удружења

Универзитетски центар за студенте са хендикепом
ВеликиМали
МДРИ-С
Група "Хајде да..."
Удружење младих са хендикепом Црне Горе
Удружење слепих и слабовидих Србије "Бели штап"
Из круга
Форум младих са инвалидитетом
Здравствено-потпорно удружење студената ЗПУ
Савез студената Београда
Студентска унија Србије
Агенција за европске интеграције и сарадњу са удружењима
Центар за оријентацију друштва
Удружžење за ревизију приступачности

Универзитети и факултети

Београдски универзитет

Економски факултет
Правни факултет
Православни богословски факултет
Учитељски факултет
Факултет безбедности
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Факултет политичких наука
Факултет спорта и физичког васпитања
Филозофски факултет
Филолошки факултет
Медицински факултет
Стоматолошки факултет
Факултет ветеринарске медицине
Фармацеутски факултет
Биолошки факултет
Географски факултет
Математички факултет
Факултет за физичку хемију
Физички факултет
Хемијски факултет
Архитектонски факултет
Грађевински факултет
Електротехнички факултет
Машински факултет
Пољопривредни факултет
Рударско-геолошки факултет
Саобраћајни факултет
Технички факултет, Бор
Технолошко-металуршки факултет
Факултет организационих наука
Шумарски факултет

Нишки универзитет

Грађевинско - архитектонски факултет
Економски факултет
Електронски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Правни факултет
Природно - математички факултет
Технолошки факултет
Учитељски факултет
Факултет заштите на раду
Факултет уметности
Факултет спорта и физичког васпитања
Филозофски факултет

Новосадски универзитет

Филозофски факултет
Пољопривредни факултет
Правни факултет
Технолошки факултет
Економски факултет, Суботица
Факултет техничких наука
Медицински факултет
Природно-математички факултет
Академија уметности
Грађевински факултет, Суботица
Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин
Факултет спорта и физичког васпитања
Педагошки факултет, Сомбор
Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица

Крагујевачки универзитет

Факултет инжињерских наука
Природно-математички факултет
Медицински факултет
Економски факултет
Правни факултет
Филолошко уметнички факултет
Технички факултет, Чачак
Агрономски факултет, Чачак
Машински факултет, Краљево
Учитељски факултет, Ужице
Педагошки факултет, Јагодина

Установа студентски центар Београд

Здравственеустанове

Завод за здравствену заштиту студената - Београд

Министарства

Министарство рада и социјалне политике Републике Србије
Министарство просвете и науке Републике Србије
Министарство омладине и спорта Републике Србије
Министарство културе Републике Србије