Конкурс за студентске стипендије и кредите Министарства просвете, науке и технолошког развоја за школску 2017/2018 годину

Veličina slova:

 

Драге и драги,

Министарство просвете науке и технолошког развоја је расписало конкурс за доделу студентских кредита и стипендија. Право на студентску стипендију, у складу са законом, имају студенти са хендикепом високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, којинису у радном односу, који имају држављанство Републике Србије, који нису губили ниједну годину током студија. На конкурс се могу пријавити студенти од II до V (и VI) године основних студија и студенти другог и трећег степена студија, који су одмах по завршетку основних студија наставили студије другог степена и уколико испуњавају остале услове у складу са законом и правилником.
Детаље конкурса и потребну документацију можете видети на линку 

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Stipendije.pdf

 

Документацију је потребно доставити Удружењу студената са хендикепом најкасније до 1. новембра 2017. године.