Одржана завршна конференција "Партиципација младих са хендикепом"

Veličina slova:

Млади са хендикепом се због социјалних баријера, дискриминације, недовољне информисаности ја мотивисаности, суочавају са смањеним могућностима за образовање, Лични развој и усавршавање, самосталан сам Активан Живот. Неретко су искључени из Активности вршњачке заједнице и немају могућност да користат Програме намењене младима. Управо Због тога Пројекат Регионална инклузивна Омладинска иницијатива Србије - РИОИС 2016 је посвећен укључивању младих са хендикепом У Активности Омладинских Организација и организација за Младе Тако сто су млади са хендикепом кроз радионице оснажени за самозаступање; млади из Омладинских Организација и Канцеларија за младе Су обучени за организовање сервиса подршке сам вршњачке подршке за Младе са хендикепом сам кроз инклузивне Активности у локалним зајендицама утицали су на увећање видљивости младих са хендикепом. Инклузивне Локалне активности обухватале су и радионицу са локалним медијима У шест градова.

На конференцији Су Представљени резултати и искуства младих који су обухваћени пројектом, улога, номинација Министарства омладине и спорта, Канцеларија за младе, организација цивилног друштва ја младих са хендикепом У повећању укључености младих са хендикепом У Друштво кроз Активности Канцеларија за младе и организација младих и за младе. Дати су закључци и препоруке.

Конференција је Организована у оквиру пројекта Регионална инклузивна Омладинска иницијатива Србије РИОИС 2016 који реализује Удружење студената СА хедникепом у сарадњи са Министарством омладине и спорта и у партнереству СА КЗМ Суботици, КЗМ Обреновац КЗМ Новом Пазару, центром за Грађански Активизам Денизен из Сврљига сам омладинским креативним центром из Јагодине.
Удружење студената са хендикепом (УСХ) е невладина, нестраначка, непрофитна организација која се бори за остваривање сам Поштовање људских права и изједначавање могућности младих и студената са хендикепом кроз Креирање услова за инклузивно формално И неформално Образовање и примену социјалног модела.