Истраживања

Регионални извештај - унапређивање социјалне димензије у југоисточној Европи

Значајне реформе високог образовања у југоисточној Европи почеле су у претходној деценији укључивањем земаља региона у Болоњски процес. Пут и начин на који се ове реформе спроводе у југоисточној Европи не обезбеђују оквир за квалитетно и потпуно доступно високо образовање недовољно заступљеним групама, укључујући и студенте и студенткиње са хендикепом. Србија, Црна Гора и Македонија спроводе различите практичне политике подршке одређеним групама студената као што су студенти са хендикепом, али још увек нису развиле националне стратегије за унапређивање социјалне димензије Болоњског процеса, као што је било препоручено од стране Радне групе за Социјалну Димензију након састанка министара одговорних за високо образовање у Бергену.
Хендикеп је питање људских права

Анализу података добијених овим истраживањем можете прочитати у публикацији Хендикеп је питање људских права коју је издало Удружење студената са хендикепом 2006. године. Истраживање је Удружење студената са хендикепом спровело међу особама са хендикепом у периоду од новембра 2005. до фебруара 2006. године. Циљ овог истраживања био је да се испитају искуства и лични ставови особа са хендикепом према дискриминацији на основу хендикепа и према борби против дискриминације кроз различите видове правне помоћи.
Утицај текућих реформи високог образовања на студирање и квалитет академског живота студената и студенткиња са хендикепом

U okviru projekta “Unapređivanje socijalne dimenzije evropskog prostora visokog obrazovanja u jugoistočnoj Evropi” Udruženje studenata sa hendikepom sa partnerskim organizacijama iz Makedonije i Crne Gore sprovodi istraživanje o uticaju tekućih reformi visokog obrazovanja na studiranje i kvalitet akademskog života studenata i studentkinja sa hendikepom.

  • Facebook

  • Пријатељи и сарадници